Lokasyon: İstanbul / Seviye: Yüksek Lisans / Süre: 2 Yıl / Öğretim Dili: Türkçe / Öğrenim Türü: Tam Zamanlı, Örgün / Öğrenim Ücreti: 5.000 ABD Doları / İndirimli Ücret: 2.500 ABD Doları
“Tezli” ve “Tezsiz” olarak yürütülecek Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları yüksek lisans programında, bir taraftan soğuk savaş dönemi sonrası güvenlik algılarındaki değişmeleri kapsayacak şekilde devlet merkezli (askeri güvenlik dahil) güvenlik kavramı tartışılırken, diğer bir yandan küresel güvenliğin ekonomik, siyasi, toplumsal ve çevresel boyutlarına odaklanılmaktadır. Bu bağlamda dünyanın değişik bölgelerindeki güvenlik yapılanmaları, enerji hatlarının ve küresel ekonominin güvenliği, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele esasları değerlendirilmektedir. Asimetrik tehditler ve son yıllarda “hybrid” savaşlar denilen, ancak Türkiye’de daha önce güvenlik terminolojisine “gayrı nizami harp teknikleri” olarak girmiş olan çatışmalar ile bölgesel çatışmaların sebeplerini ve çözüm yollarını da gösteren “çatışmaların çözümlenmesi” disiplinleri seçmeli dersler kapsamında işlenmektedir. Disiplinler arası olarak düşünülen ve içerisinde uluslararası ilişkiler, güvenlik politikası, terörizm ve deniz haydutluğu/korsanlık, stratejik ve taktik istihbarat, istihbarat örgütleri, strateji ve jeopolitik kuram ve kavramların yer aldığı programda ayrıca bilgi güvenliği, mıntıka güvenliği, çatışma hukuku, kişi güvenliği gibi ayrıntılı güvenlik kavramları üzerinde de durulmaktadır. Bu bağlamda seçmeli ders havuzu çok sayıda dersle zenginleştirilmiştir. Güvenlik Bilimleri alanında yüksek lisans eğitimi alanlar, Türkiye’de kamu ve üst düzey şirket güvenlik birimlerinde, yüksek öğretim kurumlarında, havacılık ve denizcilik sektöründe, enerji hatları/tesisleri güvenliği ile ilgili sektörde, büyük çapta bölge güvenliği ve siber güvenlikle ilgili pek çok alanda istihdam imkanı bulacak donanıma sahip olacaklardır.

    DAHA FAZLA
    BİLGİ?


    Bu üniversite ya da program hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.


    By submitting this form you agree to studyportalturkey processing and sharing the information you've give us here, along with your name and email address, with the University and to the University getting in touch with you.


    By registering you agree to our privacy policy.