Times Higher Education sitesinde belirtildiği gibi Covid-19 salgını sırasında uluslararası seyahatin askıya alınması, birçok kişinin 21. yüzyılın pürüzsüz ve sınırsız küresel bağlantılarla tanımlanacağına dair kendinden emin iddialarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Aslında, koronavirüs salgını bize geleceğimizin nasıl kaçınılmaz olarak küresel olduğunu hatırlattı. İklim değişikliğinden mülteci krizlerine ve farklı tehditlerden barış ve istikrara kadar pek çok sorun gibi virüsler de ulusal sınırlar tarafından engellenmektedir. Son yıllarda görülen en övgüye değer uluslararası iş birliklerinden biri olan aşı yarışı ile birlikte küresel ölçekte eylem ve analize ihtiyaç duyulduğu açıkça ortadadır.

Üniversite eğitimi de bilinci küresel düzleme yükseltmek ve bizi uluslararası bir hareket rotasına sokmak için olağanüstü bir kaynak sunmaktadır.

Üniversite eğitimi, bu küresel yüzyılda vatandaşlık ve liderlik için güçlü ve yenilikçi motor haline gelmelidir. Öğrenciler, çevremizi sürdürülebilir kılmak ve geliştirmek, küresel sağlığı korumak ve iyileştirmek ve küresel eşitsizliği azaltmak da dahil olmak üzere insanlığın karşı karşıya olduğu başlıca zorlukların disiplinler arası geniş analizine dahil edilmelidir.