Universities in Turkey for international students offer lots of different career options. Here is how the education system of Turkey works
Türkiye’de okumak, dünyadaki öğrenciler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Bunun birkaç nedeni var. Türkiye’de bir üniversitede okumak, uluslararası öğrenciler için oldukça avantajlı. Kaliteli yüksek öğrenim ve çeşitli programlar ile Türkiye’de okumak birçok fırsat sunuyor.
Türkiye’deki üniversitelere başvurmayı düşünen uluslararası öğrenciler için, Türkiye’deki eğitim sistemi temelde şöyle çalışıyor:

Genel yapı

Okul Öncesi Eğitim

3-5 yaş arası çocukların eğitimini kapsar. İlköğretim çağına gelmemiş çocuklar için bu isteğe bağlıdır.

İlköğretim

6-10 yaş arası çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim tüm vatandaşlar için zorunludur. Devlet okullarında ücretsizdir ve dört yıl sürer.

Ortaöğretim:

10-14 yaş arası çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. Ortaöğretim tüm vatandaşlar için zorunludur. Devlet okullarında ücretsizdir ve dört yıl sürer. İlkokulun sonunda öğrenciler genel, mesleki ve teknik liselere yerleştirilmeleri ve hazırladıkları istihdam türleri için LGS (Lise Geçiş Sistemi) adlı bir sınava girerler.

Ortaöğretim

14-18 yaş arası dört yıllık genel veya mesleki  teknik eğitim veren liselerden oluşur. Orta öğretim tüm vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında ücretsizdir.

Yüksek Öğrenim

Liseden mezun olduktan sonra öğrenciler, Bologna üç aşamalı sisteme uygun YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) adlı bir sınava girerek yükseköğretime kayıt olabilirler.

Yüksek Öğrenim Sistemi

Fakülte

Yüksek öğrenim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir bölüm. Çeşitli bölümler ve programlar buna bağlanabilir. Öğrenciler, en az dört yıl süren bir eğitim programının sonunda lisans derecesi alırlar.

Lisans Üstü Eğitim

Üniversitelerde lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma ve uygulamalarla ilgilenen kurum. Lisansüstü okullar MA, MSc veya PhD dereceleri verir.

Meslek Yüksekokulu

Belirli mesleklerde insan kapasitesinin yetiştirilmesini amaçlayan ve dört yarıyıl eğitim veren yükseköğretim kurumu.

Diplomalar

Önlisans

İki yıllık bir eğitim programının tamamlanması üzerine verilir. Önlisans programları üniversiteler ve ortaöğretim sonrası meslek yüksekokulları tarafından verilmektedir.

Lisans

Dört yıllık bir kursun ve 240 AKTS’lik çalışmanın tamamlanmasından sonra verilir. Diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık öğrenimi beş yıl, tıp öğrenimi altı yıldır. Bu dört alandaki yeterlilikler bir Yüksek Lisans derecesinin eşdeğeri olarak kabul edilir.

Yüksek lisans

Master of Arts (MA) veya Master of Sciences (MS) ile sonuçlanan iki yıllık program. Tezli ve tezsiz olmak üzere iki tür yüksek lisans programı vardır. Tezli yüksek lisans programı, genellikle en az 120 AKTS’lik derslerden ve ardından bir tez sunumundan oluşan iki yıllık bir programdır. Tezsiz programlar bir veya bir buçuk yılda tamamlanacak ve en az 90 kredilik lisansüstü derslerin ve bir dönem projesinin tamamlanmasını gerektirir.

Doktora

Genellikle doktora derecesine giden sekiz dönemlik bir program. 180-240 AKTS’lik dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve sözlü savunmadan oluşur. Ders çalışmasını ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, tezlerini bir sınav komitesi önünde sözlü olarak savunmalı ve teslim etmelidir.