Kaynak: ICF Monitor

Pek çok uluslararası eğitimci için daha yeşil bir geleceğin somut bir ifadesi, hava yolculuğundan kaynaklanan emisyonların etkisini azaltmak için adımlar atmak olacaktır. Bu, gereksiz seyahatleri azaltmak, sanal veya hibrit olaylara daha fazla bağımlılık, dijital işe alım veya yurt dışındaki ortaklarla dijital iletişim ve hatta gerekli seyahatin etkisini daha iyi dengelemek için karbon izi üzerine artan bir vurgu anlamına gelebilir.

İklim eylem danışmanlığı şirketi danışmanı Ailsa Lamont, “Öğrenci hareketliliğini azaltmak değil, uluslararası eğitimin daha sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi için yollar bulmak istiyoruz” diyor.

Uluslararası eğitimciler aynı zamanda sektördeki çevresel etkilere ilişkin farkındalığı artırmak ve uygulayıcıları kendi kuruluşları ve kurumları içinde değişimi yönlendirmek için desteklemekle ilgilenmektedirler.

Uluslararası eğitimde çevre sorunlarına ilişkin artan farkındalık, iklim eylemine yönelik daha geniş bir küresel farkındalığı ve ivmeyi yansıtır ve elbette bu, kısmen öğrencilerin iklim sorunları hakkındaki bakış açılarına ve öğrencilerin karar vermesinde iyi çevresel uygulama faktörlerinin kapsamına yansır.