Türkiye yükseköğretim sisteminde üniversiteler ortaöğretime dayalı yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumları olarak tanımlanır.

Türkiye yükseköğretim sisteminde seviyelerin uluslararası karşılıkları Ön Lisans Seviye 5, Lisans Seviye 6, Yüksek Lisans Seviye 7 ve Doktora Seviye 8 şeklindedir.

Öğretim süresi Ön Lisansta 2 yıl, Lisansta 4 Yıl, Yüksek Lisansta 2 Yıl ve Doktorada 4 yıldır.  Avrupa ve batı ülkelerinden farklı olarak Türkiye’de Ön Lisans seviyesinde öğretim bir yükseköğretim programı olarak üniversiteler bünyesinde verilmektedir. ABD yükseköğretim sisteminde olduğu gibi ön lisans derecesine sahip olan mezunların aynı veya farklı üniversitelerde lisans tamamlama yapmaları mümkündür. Bu durum maddi olarak zorlanacak uluslararası öğrenciler için ciddi bir maliyet avantajı oluşturmaktadır.

Bunlar yanında ön lisans diplomasına sahip bir uluslararası öğrencinin eğitiminin bundan sonraki bölümünü çalışarak sürdürmesi mümkün olmaktadır.

Türkiye’de öğrencilerin derslere fiziki olarak katılma zorunluluğunun olmadığı bir öğretim şekli olan açık öğretim de ayrı bir çeşit eğitim şekli olarak sayılabilir. Uzaktan eğitim şeklinde sunulan bu öğretim son zamanlarda bilgisayar ve internet erişiminin artmasıyla daha da yaygınlaşmaktadır.