شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق دیپلم / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 2.000 دلار / شهریه با تخفیف : 1.500 دلار


The development and growth of the banking and insurance sectors, which gained important functions in the economy with globalization also increased the demands of the labour force and the level of the qualifications sought in the labour force.

The aim of the program is to provide students with the competence to be employed in the banking and insurance sectors through training programs that give priority to the application dimensions of academic disciplines and internships in industry.

The aim of the program is to prepare those who are interested in working in the banking and insurance sectors as well as to increase and update the knowledge level of those currently working in these sectors and those who have intensive relations with banks and insurance companies.

People who have a basic command of numerical and verbal thinking skills, who are interested in the economy, have strong human relations, know how to carry out relations with the customer, are eager to learn how to use computational tools, love to deal with details, and have a basic systematic working principles, can choose the Banking and Insurance program.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.


    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.


    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy