شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق لیسانس / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 4.350 دلار / شهریه با تخفیف : 4.150 دلار


Forensic investigations use DNA analysis to identify biological samples from the scene and to identify paternal – kinship relationships. In this context, the Forensic Genetics Master’s Program aims to evaluate, interpret and report on the lessons that deal with contemporary methods of using DNA technology (STR, SNP, InDel, Y-chromosome and mitochondrial DNA analyzes) at the highest level forensic identification.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.


    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.


    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy