شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : لیسانس / مدت تحصیل : 4 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 3.200 دلار / شهریه با تخفیف : 2.500 دلار


The purposes of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation is to improve the functionality or minimizing the disability in musculoskeletal system disorders, to improve the life quality of the individuals via multi-directional physical therapy approaches together with planning the right exercise prescription to patients, disabled, and healthy individuals. Due to the presence of an aging community today, human health needs to be protected by preventive approaches in parallel with the technological advancements. Physiotherapists are professionals dealing with ortopedical rehabilitation, neurological and neurosurgical rehabilitation, cardiopulmoner rehabilitation, cerebral palsy, hand surgery rehabilitation, muscular disorders and their rehabilitation, romatological disorders, women’s health, sports rehabilitation, and occupational rehabilitation. It is a scientific field with its own autonomy.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.


    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.


    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy