شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق دیپلم / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، مجازی / شهریه: 2.25دلار / شهریه با تخفیف : 1.800 دلار

Logistics is a complementary subject of production and trade, especially when the point of production and point of consumption are not at the same place.

The aim of the Logistics Programme at Beykoz University is to educate future logistics specialists, logistics managers and logistics entrepreneurs in order to meet the manpower needs of logistics service providers, logistics service receivers and organizers in the globalized business environment.

The students who prefer the programme take several logistics courses including logistics management, inventory management, purchasing and supply, warehousing besides other management courses.

The graduates of the programme will have the opportunity of either find jobs in the sector or become entrepreneurs.

.The Logistics Associate Degree Programme Graduates; will be equipped and competent in the field of logistics and supply chain. They will be able to produce solutions by using analytical methods and contemporary information technologies to problems related to logistics activities.

The graduates will be equipped with basic, theoretical and practical information about logistics management. They will have knowledge of the purchasing and procurement processes, warehouse operation procedures, material handling, packaging and labelling processes, inventory management and the operational processes of all types of transport and intermodal transport.

The graduates will be equipped with the basic and theoretical knowledge in country and the world economy, the basic business functions, the business processes, and the customs procedures required by national and international business and trade.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.


    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.


    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy