شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق دیپلم / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : آنلاین ، آموزش مجازی / شهریه: 2000 دلار 


Tourist guide leads the domestic and foreign tourists in Turkey’s sights, introduces the history of the region, cultural, natural heritages and gives information about other features to tourists.

Students who will study at our university will have the opportunity to receive hands-on training with the support of leading tourism agencies, and they will take place in the sector in a short time after their graduation.

In addition, by offering a new career opportunity to candidates of all ages who cannot attend formal education, those who want to evaluate their cultural background in a qualified profession are offered the opportunity to become a Tourist Guide with distance education.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.

    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.

    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy