شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق دیپلم / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 3.100 دلار / شهریه با تخفیف : 1.500 دلار


With the increase of technological opportunities, a rapid revolution is experienced in the development of diagnosis and treatment services in the field of health. Along with the developing technology at the stage of diagnosis of diseases, there is a need for trained qualified manpower who has skills to use the technology, on the other hand, with the knowledge and equipment in the field of health.

The rapid increase of private imaging centres as well as private and public health centres increases the interest and need for this profession. In addition to the vocational training that students receive in formal education institutions, professional staff are offered the opportunity to improve themselves through internship opportunities and vocational training courses in elite health institutions.
The program enables students to follow the rapid technological developments in the field of radiology and to be supported by education that can adapt to the use of developing digital systems.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.

    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.

    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy