شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق دیپلم / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 2.000 دلار / شهریه با تخفیف : 1.500 دلار


The advancement of technology has also accelerated our lives. As well as the software required for the production of the technology, it is also important to install the hardware we need to use the technology, to set up the systems and networks that include the internet and other software, and to ensure their security.
The Internet and Network Technologies program is designed to train graduates who will establish and manage the use of information technology systems. The Internet and Network Technologies program, which was designed to train the users to benefit from all kinds of benefits of the internet, trains personnel who will undertake the establishment and management of hardware such as internet infrastructure and hardware, operating systems, servers, transfer devices.
Graduates will be needed more and more from this program designed for those who want to work as IT or Network Specialist within the corporate companies in the IT sector.

As a result of project-based trainings and active learning methods, the students present the systems and applications they have developed so that they grow up as individuals who implement, make and produce.
Cisco, Microsoft Server and Windows trainings are provided in the new and updated program. In addition, examples from Windows Server are provided where necessary.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.

    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.

    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy