شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق دیپلم / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 2.000 دلار / شهریه با تخفیف : 1.500 دلار


The interior design program is an associate degree program established to train people who can make technical drawing using art and technology to arrange the interior of the buildings.
Interior design technicians determine the wishes and needs of the customer, determine the changes to be made in the space, prepare the plan of the works to be done or interpret and apply the ready plan. In addition, electricity, water, etc. of an empty space, they also determine the hardware requirement. Makes the calculation and drawing of the materials to be used by choosing the appropriate type and amount of building material.

Graduates from the program can work in every field from design to marketing, from quality control to production. They are trained as equipped personnel with courses such as technical drawing, basic art, computer design, project preparation, cutting mowing.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.

    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.

    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy