شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق دیپلم / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 3.100 دلار / شهریه با تخفیف : 1.500 دلار


Anaesthesia Program aims to train an anaesthesia technician who can work in the anaesthesiology and reanimation units of health institutions and organizations in the level of knowledge and skills required to work in the preparation of patients before surgery, in the application of anaesthesia and reanimation, in the reanimation clinic and in the treatment of patients.

In this program, you will be able to ensure that all devices, equipment and medicines used in anaesthesia in the operating room are prepared and used during the operation, connections of the central gas sources are correct and the oxygen, nitrogen, protoxide tubes are filled and connected. You also need to get directly involved in all surgical teams as assistive health personnel who can assist in the operating rooms.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.

    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.

    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy