شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق دیپلم / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 2.000 دلار / شهریه با تخفیف : 1.500 دلار


Visual effects in motion pictures, games you play on mobile devices or computers, 3D productions, architectural designs, animations, cartoons, and computer games are in the interest of millions of people.

It is possible to see animated graphics everywhere while walking on the street, turning on the television, watching movies in the cinema, playing games from your phone or public transport. To catch this movement and speed, we train qualified designers that the industry needs.

In this program, 2D and 3D fixed and mobile designs and their production processes are taught effectively on the computer.

In the Animation Laboratory of this department, you will learn to develop animation with design methods and modelling processes by the dynamic instructor staff and you will see that you are specialized in this field.

In addition to theoretical lessons, you will learn design software such as Autodesk and Adobe products and specialize in this field. In addition to this, you will be able to design mobile games and have unique designs with advanced knowledge in the field of editing.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.

    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.

    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy