شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : فوق دیپلم / مدت تحصیل : 2 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 2.000 دلار / شهریه با تخفیف : 1.500 دلار


The purpose of this section is to train professional staff to work in the field of civil air transport operation and management. The air transport operator prepares management plans for the most efficient use of money, materials and manpower in the business in which it operates and to operate the planes profitably, supervises the work and takes measures to operate the planes with full capacity in terms of cargo and passenger quantities.

During study, students are trained in many areas related to mathematics, behavioural sciences, aircraft knowledge, air traffic control, aerodynamics and performance.

Students who want to study in this section should be interested in social sciences, who can understand what they read and listen, make the right and quick decision, be patient and calm, communicate effectively with people, have the ability to persuade, open to cooperation, have a sense of responsibility, careful and cautious.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.

    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.

    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy