برنامه ها و رشته های تحصیلی

 

سیستم آموزش عالی ترکیه در سراسر جهان بسیار مورد توجه است. شما می توانید از حدود 60،000 دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه های ترکیه و کالج های آموزش عالی انتخاب کنید. شما می توانید شروع به انتخاب برنامه از دسته های زیر کنید یا از گزینه جستجوی برنامه مدرک مورد نظر خود استفاده کنید.

× How can I help you?