برنامه ها و رشته های تحصیلی

 

سیستم آموزش عالی ترکیه در سراسر جهان بسیار مورد توجه است. شما می توانید از حدود 60،000 دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه های ترکیه و کالج های آموزش عالی انتخاب کنید. شما می توانید شروع به انتخاب برنامه از دسته های زیر کنید یا از گزینه جستجوی برنامه مدرک مورد نظر خود استفاده کنید.

Open chat
× How can I help you?