شهر محل تحصیل : استانبول / مقطع تحصیلی : لیسانس / مدت تحصیل : 4 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 3.200 دلار / شهریه با تخفیف : 2.500 دلار


Students who are graduated from the department are employed as a child development specialist in terms of gained capabilities; Evaluating children’s development and skills (cognitive, language, motor, social-emotional, self-care) Following the development process, preparing and conducting developmental supportive programs, parent education about child health, guidance and psychological counseling service Conducting education programme in terms of individuals and groups, toy design, consultancy and supervision of children’s books Preparing and consulting programs for children in various publications. Developing project to the children’s and family-related organizations and institutions, consulting and reviewing of the projects. Anatolian and Girls’ Vocational School, rehabilitation centres, kindergarden, preschool education institutes, special education institute and child clubs, Ministry of Health Mother-Child Care and Family Planning Centres

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.


    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.


    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy