شهر محل تحصیل : استانبول / سطح دوره : مقدماتی / طول دوره : 1 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 2.00دلار / شهریه با تخفیف : 1.600 دلار

Turkey is becoming an important and preferred destination for international students. The programs in which medium of instruction is Turkish also becoming very popular among international students. Beykoz University Turkish Education Centre (TÖMER) opens the door to all international students coming to study in Turkish to learn Turkish language at Turkish Language Preparatory Programme.

Learning a new language is embarking on a new adventure. TÖMER is looking forward to everyone who wants to study degree programmes of Beykoz University.

International students can come and join language preparatory programme even if they do not intend to study a degree programme or make their decission on the programme or university to study.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.


    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.


    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy