شهر محل تحصیل : قبرس / مقطع تحصیلی : مقدماتی / مدت تحصیل : 1 سال / زبان آموزشی : ترکی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 7.200 دلار / شهریه با تخفیف : 1.800 دلار

Cyprus Health and Social Sciences University Turkish Language Preparatory Programme, has been prepared for those who will use Turkish in university education, taking into account the academic Turkish levels of students in accordance with the language levels determined according to the European Common Language Suggestion Framework program. Turkish preparatory course fall and spring semesters that prepared to provide academic reading, writing, speaking and listening skills to our students who will start university education, continue their associate, undergraduate and graduate skills, and to satisfy their shortcomings after completing all courses, continues throughout.

The course is given in Advanced Academic Turkish at C1 and C2 levels.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.


    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.


    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy