شهر محل تحصیل : استانبول / سطح دوره : مقدماتی / طول دوره : 1 سال / زمان آموزشی : انگلیسی / نوع آموزش : تمام وقت ، حضوری / شهریه: 2.60دلار / شهریه با تخفیف : 2.080 دلار

The School of Foreign Languages (Beykoz-SFL) supports students of the English Preparatory Program in order to develop their foreign language knowledge and skills, which will be required by the students who have accepted in undergraduate and graduate programmes of Beykoz University.

English Preparatory Programme: Module 1: about 16 weeks- Fall Semester, Module 2: about 16 weeks- Spring Semester and Module 3: about 7 weeks- Summer Education

Students with an average score of 65 and above, depending on the weight of the exams given in a module, are considered successful in that module and they are entitled to take a higher level course from the level they last studied.

In the English Preparatory Program, education is carried out at A1 (beginner), A2 (pre-intermediate), B1 (intermediate), B1 + (intermediate +) levels.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.


    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.


    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy