شهر محل تحصیل : استانبول / طول دوره : 1 سال / زبان دوره : انگلیسی / نوع آموزش : الکترونیکی،مجازی / شهریه : 4.000 دلار

This online IELTS preparation course consists of 5 levels of English language course. Participants are invited to Istanbul for 2 weeks after completing 5 levels and take the IELTS exam under the supervision of the British Council. The course takes 400 hours in total.

Participants who will take 8 hours of online lessons per week . The content includes General English and IELTS preperation. The students will recieve Participation Certificate at the end of the programme.

The students will take a placement test at tha begining of the programme and replaced to suitable level. Participants who successfully complete C1 level are eligible for IELTS preparation training. Participants who are hosted in Istanbul for 2 weeks become ready for the IELTS exam with 20 hours of IELTS Exam Training and 3 IELTS practice exams within the curriculum specifically prepared for the IELTS exam.

    به اطلاعات
    بیشتری نیاز دارید؟


    لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه و رشته تحصیلی پیش رو، فرم زیر را بدرستی تکمیل و ارسال نمایید.


    شما با ارسال و ثبت این فرم،موافقت می کنید تا این شرکت بتواند اطلاعات ارسالی شما را جهت پیگیری و پاسخگویی با دانشگاه مد نظرتان به اشتراک بگذارد.


    موافق شرایط حریم خصوصی سایت هستم privacy policy